Tikra istorija – Santykių reikšmė versle

Business people team technology gearsŠaltinis: Zigas Ziglaras „Sėkmė žaliems“, 1999

Verslo pasaulyje santykiai su žmonėmis yra neatskiriama sėkmės arba nesėkmės dalis. Daugelis žmonių nežino, kad kai sudegė Tomo Edisono laboratorija ir fabrikėlis, jam buvo 67-eri ir jis nebuvo apsidraudęs. Dar neataušus pelenams, Henris Fordas įteikė Edisonui $750000čekį su ant jo parašytais žodžiais „ne dėl naudos“. Taip pat buvo pridėta pastaba, jog jei Edisonui reikės daugiau pinigų, jis jų gaus.

Daugelis žmonių buvo nustebinti Fordo dosnumo, tačiau priežasties, dėl kurios jis davė Edisonui pinigus, šaknys glūdėjo atsitikime, įvykusiame prieš daugelį metų. Tuo metu Edisonas kūrė elektromobilį ir buvo padaręs baterijas, su kuriomis jis galėjo važiuoti. Jis buvo girdėjęs, jog vyrukas, vardu Henris Fordas, konstruoja benzininį variklį, todėl nuvyko pas jį ir daug klausinėjo apie jo darbą. Fordas kruopščiai ir išsamiai atsakė į visus jo klausimus. Pokalbio pabaigoje Edisonas tarė Fordui: „Jaunasis žmogau, manau, kad jūs išradote šį tą gero. Aš noriu paskatinti jus tęsti darbą.“ Vėliau Fordas pasakė, kad šie padrąsinantys  žodžiai įžymiausio Amerijos išradėjo žodžiai jam labai daug reiškė. Jis tęsė savo ieškojimus.Parašykite komentarą